Хотел Блу Бей & Семеен хотел Съни Флауър

Политика за поверителност

Политика за поверителност 

Уважаеми клиенти на хотел Блу Бей и семеен хотел Съни Флауър,
Ние сме администратори на предоставени от вас лични данни – това е чл.116 от Закона за туризма. За нас администрирането на вашите лични данни е свързано с една единствена цел – предоставянето на качествена и сигурна туристическа услуга. Тъй като държим на доверието, което нашите гости на гласуват, ние се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни ( GDPR ) и на българския закон за Защита на личните данни.
С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме,как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със събраните за вас лични данни.Приканваме ви да се запознаете и с нашата Политика за „Бисквитки”, която ще ви обясни как използваме „Бисквитки” и други подобни инструменти.
Когато влезете в уебсайта на нашия хотел, ще бъдете информирани за използването на „Бисквитки” за целите на анализа и маркетинга.
С извършване на резервация за хотел Блу Бей или семеен хотел Съни Флауър, използване на услуги по настаняване и с използването на този сайт, вие давате съгласието си за събиране и използване на вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика за поверителност.

Каква информация събираме?
• Лична информация за вас или за други хора, която ни предоставяте
Когато правите резервация чрез нашия сайт или използвате нашите услуги, ние събираме лични данни за вас, които включват:
1. вашето име и форма за връзка (като минимум, за да направите резервацията си);
2. пощенски адрес, информация, свързана с вашия престой, националност, данни от документа ви за самоличност (без да правим копие от него) като номер на документа за самоличност, дата и място на издаването му, постоянен адрес, история на престой;
3. платежна информация – адрес за изпращане на фактура, данни за притежавана от вас банкова карта и номер на банкова сметка (когато получаваме плащания от вас);
4. геолокация – когато използвате навигацията през Google maps, вградена в сайта ни;
5. по ваше желание можете да заявите своите предпочитания и специални изисквания за престоя си.
В случай че ни споделите ваши чувствителни лични данни, например относно здравословното ви състояние, ние ще обработим тази информация единствено с цел да ви предоставим заявените услуги и да отговорим на специфичните ви нужди.
Ще обработим и тези лични данни, които ни предоставите във връзка с ваше искане за рекламация, оплакване или похвала за предоставяните от нас услуги – за срока, който ни е необходим да отговорим на тях.
В случай че използвате допълнителни услуги на територията на обектите ни (извън услугите по хотелско настаняване), ще обработим единствено тези лични данни, които са необходими на нас или на доставчиците на тези услуги за предоставянето им – например вашите имена и къде отивате, когато ви предоставяме услуги по транспорт и превоз.
В ограничени случаи събираме лични данни на лицата под 18 години, които ви придружават, които са необходими за попълване на адресните карти по настаняване (информацията, която се събира е идентична с тази на пълнолетните лица, като не се събират информация за контакт, банкова и др. финансова информация)
В допълнение, в нашите обекти извършваме видеонаблюдение с цел защита на сигурността на нашите гости и техните вещи. Не използваме технологии, които да ни позволяват идентифицирането ви, нито по друг начин събираме биометрични данни за вас (напр. разпознаване на лицевите ви характеристики). Ще се ориентирате за местата, в които извършваме видеонаблюдение, по означителните табели, поставени на входовете на помещенията, които са под видеонаблюдение.
Съхраняваме видеозаписите на сигурно място, като позволяваме само на ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост.

• Лична информация, която събираме автоматично
Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език. В повечето случаи, тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме.

• Лична информация, която получаваме от други източници
В допълнение следва да ви информираме, че получаваме информация за вас и от други източници – наши партньори, като различни резервационни платформи, когато направите резервацията си чрез тях, туристически агенции и туроператори и др. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде използвана съвместно с предоставената от вас информация. Тази информация използваме за целите, описани в настоящата Политика.
Ако посетите мероприятие или събитие, организирано в нашите обекти от трети лица, може да получим и обработим ваши лични данни с цел осигуряване на достъп или участие в мероприятието, доколкото организаторите изискват това от нас или е налице друго основание за обработка на лични данни.

Защо събираме вашите лични данни?
Използваме личните ви данни за няколко цели:
1. За да обработим заявката ви за резервацията – получена чрез сайта ни или от трети страни;
2. За да ви предоставим услуги по направената резервация и да осигурим престоя ви в нашите обекти;
3. За комуникация с вас относно резервацията или престоя ви;
4. За да поддържаме регистрите си (напр. регистър за настанените туристи, който сме задължени да водим съгласно Закон за туризма) и да спазваме другите си законови задължения;
5. За да ви предоставим услуга, съобразена с вашите нужди и предпочитания;
6. За да отговорим на ваши искания и оплаквания;
7. За сигурността ви и за защита на нашето и вашето имущество в обектите;
8. За статистически цели;
9. Маркетинг и реклама;
Когато обработваме данните ви на основание нашите законни интереси, вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес.

За колко време съхраняваме вашите лични данни?
Ние съхраняваме личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.
Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).
Данните във връзка с видео наблюдението на територията на нашите обекти се съхраняват за кратък период от време – обикновено 1 месец, освен ако за защита на наши правни претенции не се налага по-дълъг срок на обработване – например за целите на допълнително разследване на инциденти.

С кого споделяме вашите лични данни?
Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на държавни органи с цел изпълнение на законови задължения, както и на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по техническа поддръжка на сайта ни, куриерски и транспортни услуги и др.), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност.
Други трети страни, които получават част от вашите лични данни, са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на част от услугите, като финансови и платежни институции при извършване на разплащания, платформи за резервации и др. доставчици на услуги.
Разкриването на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да ви предоставим по-добро обслужване.

Как защитаваме вашите права?
Ние обработваме вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях.

Какви са вашите права?
Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).
Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни: чрез обаждане на +359 888 731868 или чрез формата ни за контакт.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02/91-53-518, е-мейл: kzld@cpdp.bg и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните ви данни от нашата фирма.
За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в тази Политика контакти: на +359 888731868 или чрез формата ни за контакт.

Ще отговорим на всяко ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето.
Промени в настоящата политика
Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет страницата на хотела .

Използване на “бисквитки”
Какво са бисквитките и защо са необходими?
“Бисквитката” е малък текстов файл, който се изтегля на “крайно устройство” (например компютър или смартфон), когато потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново.

За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация. При зареждане на страницата на www.bluebay-hotel.com и при преглед на нейното съдържание се използват „Бисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране.
Как да контролирате бисквитките?

За да можете да контролирате” Бисквитките”, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки.

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org.
Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред.
Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не ви се зарежда нашият уебсайт.